Będzie obwodnica Nowego Korczyna

W dniu 1 grudnia została podpisana umowa na budowę obwodnicy Nowego Korczyna, o którą od wielu lat zabiegał Paweł Zagaja – burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

W uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji ze strony samorządu nowokorczyńskiego wzięła udział delegacja na czele z Burmistrzem Pawłem Zagają, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Borlą, Radnym Nowego Korczyna Pawłem Kulikiem oraz Przewodniczącym Rady Sołeckiej Nowego Korczyna Jerzym Misiaszkiem.

Nowa droga została zaprojektowana w 2020 roku, a inwestycja ma dzisiaj zapewnione finansowanie.

Obwodnica wraz z budową nowego mostu na Nidzie ma kosztować ponad 93,2 mln zł.

Cała inwestycja zostanie oddana pod koniec listopada 2025 roku.

Przypomnijmy, że 29 czerwca 2018 roku Paweł Zagaja wówczas jeszcze wójt gminy Nowy Korczyn wydał nową decyzję środowiskową, dotyczącą „zachodniego wariantu” przebiegu obwodnicy. Uzgodnienia trwały bardzo długo ze względu na to, że zachodnia obwodnica Nowego Korczyna, wymagała przede wszystkim przejścia przez Nidę. Firma projektowa musiała również uwzględnić naniesione na mapy plany Wód Polskich,, aby obwałowanie rzeki nie kolidowało z obwodnicą i przeprawą mostową na Nidzie.

Nowa droga ma mieć około 3,5 km długości. Wybudowany zostanie wiadukt nad drogą powiatową i trzy ronda. Na obwodnicę będzie się wjeżdżać od Sandomierza z drogi krajowej numer 79. Następnie trasa przebiegnie w kierunku północnym, przecinając drogę wojewódzką w kierunku Buska-Zdroju aż do zaprojektowanego mostu na Nidzie. Następnie skręci na północny-wschód do zaprojektowanego wiaduktu nad drogą powiatową i do ronda, łączącego obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką 973 i dalej do drogi 79. W ramach inwestycji powstaną przepusty i rowy kryte oraz przepusty suche stanowiące przejścia dla małych zwierząt, wybudowany zostanie system odwodnienia, kanalizacja deszczowa włączona do rowów ziemnych lub z bezpośrednim odpływem do rzeki Nidy, wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie o parametrach dostosowanych jak dla dróg klasy D o łącznej długości ok. 4,14 km. Ponadto planowana jest wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia drzew (343 sztuk) i krzewów (2083 sztuk), stworzone zostanie oświetlenie uliczne w obszarze rond, miejsce do ważenia i kontroli pojazdów, parking z miejscami dla pojazdów ciężarowych (12 sztuk), pojazdów osobowych (14 sztuk) oraz pojazdów służb ITD. Przebudowana zostanie także podziemna infrastruktura wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, szerokopasmowa oraz napowietrzna elektroenergetyczna.

Przypomnijmy, że koszt samej dokumentacji projektowej wynosił blisko 1 milion złotych. Wykupy gruntów pod obwodnicę to kolejne blisko 10 mln zł. Natomiast wartość obwodnicy wraz z budową mostu na Nidzie, to 93,2 mln zł.

Jak podkreśla burmistrz Paweł Zagaja inwestycja ta rozwiąże istotny problem dla mieszkańców Nowego Korczyna wynikający z uciążliwej obecności ruchu tranzytowego, który odbywa się przez centrum Nowego Korczyna. Po zakończeniu budowy obwodnicy centrum zostanie uwolnione od potoku pojazdów ciężarowych. Dla mieszkańców oznacza to więcej spokoju, ciszy oraz bezpieczeństwa. Ważny jest także aspekt gospodarczy tego przedsięwzięcia. Dzięki nowej drodze przedsiębiorcy będą mogli szybciej dotrzeć do sieci autostrad, co ułatwi i obniży koszty eksportu towarów. Już dzisiaj zgłaszają się potencjalni inwestorzy do Urzędu Miasta i Gminy zainteresowani zakupem gruntów pod nowe inwestycje w pobliżu obwodnicy. Z pewnością w przestrzeni przy obwodnicy powstanie strefa aktywności gospodarczej o której mówił Burmistrz Paweł Zagaja.

Przez okres najbliższych dwóch lat budowy obwodnicy skorzystają z pewnością sami mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Korczyn, właściciele branży gastronomicznej, budowlanej, noclegowej, warsztaty naprawcze, itp. Będą możliwości dla naszych mieszkańców dodatkowego zatrudnienia przy budowie obwodnicy.

Czytaj także:

Półmetek Rywalizacji o Puchar

Ponad dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 🚴‍♂️🚴 Za nami półmetek naszej zabawy ‼️ Wspólnie przejechaliśmy...

Dni Otwartych Drzwi i

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza do wzięcia udziału w wystawie zwierząt hodowlanych, środków do produkcji rolnej, sprzętu i...

Informacja o

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024...

Sobótki w Nowym Korczynie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn, Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Kupały w Nowym Korczynie. Nocy, która zawsze kojarzy się z pląsami...

Dodatkowa pomoc edukacyjna dla

Marzysz o lepszych ocenach i głębszym zrozumieniu lektur szkolnych? Odwiedź stronę https://dyktanda.pl, gdzie znajdziecie wszystkie lektury szkolne wraz z opracowaniami...

Zastrzeż PESEL i chroń

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki...

Informacja

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie w dniu dzisiejszym (t.j....

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia...

Skip to content