Badanie ankietowe GUS – Zintegrowane statystyki
dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń
oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośred-
nie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane
poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w
terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19
czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
Zakres zbieranych informacji:
• użytkowanie gruntów,
• sady
• powierzchnia zasiewów,
• metody uprawy,
• nawadnianie,
• zwierzęta gospodarskie,
• nawożenie,
• ochrona roślin,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
• działalność gospodarcza,
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-
nego,
• aktywność ekonomiczna.
Aby dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową:
badania-ankietowe.stat.gov.pl.
Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS
badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa-
mości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.
Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia
proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Czytaj także:

Przebudowa drogi wewnętrznej w

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Winiary na odcinku 380 mb. W ostatnich dniach położona została nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował:...

Remont remizy OSP w

Dobiega końca remont remizy OSP w Błotnowoli. Budynek został dostosowany do współczesnych standardów i obowiązujących przepisów prawa budowlanego i BHP....

Fizjoterapia w Ośrodku Zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie zaprasza pacjentów do korzystania z zabiegów Fizjoterapii. W ramach Fizjoterapii oferujemy pacjentom: - Elektroterapię - Falę...

Remont drogi powiatowej w

Rozpoczęła się przebudowa 500-metrowego odcinka drogi powiatowej Ludwinów-Parchocin-Podwale, tym razem od skrzyżowania przy remizie w kierunku wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Zakres...

sprzęt komunalny Nowy Korczyn

Nowy sprzęt komunalny już

https://youtu.be/9PB0AWSKfJo Dotarł do nas nowy sprzęt komunalny. Jest to największy w ostatnim czasie zakup inwestycyjny, którego koszt to blisko 2 mln...

Kolejne środki na ochronę

            Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Ochrona Zabytków na dwa wnioski:...

W rocznicę Boju pod

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu...

zmiana godzin pracy w

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie (SZOZ ) informuje, iż  w dniach 21.09.-25.09.2023r. pracownia RTG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie...

Skip to content