aplikacja mObywatel

Drodzy Państwo!
dnia 14 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.
Umożliwi ona posługiwanie się m.in. nowym dokumentem tożsamości. Pozwoli też
udostępnić w tej aplikacji kolejne usługi dla obywateli.
Nowy dokument tożsamości – mDowód
Głównym dokumentem w aplikacji mObywatel będzie cyfrowy dokument tożsamości
mObywatel (mDowód). Będzie zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru
PESEL.
Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika
aplikacji mObywatel:
 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,
 w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia
tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na
podstawie dowodu osobistego.
Obywatele będą mogli z mDowodem załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość
w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe zobowiązane na
podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
rozpoczną honorowanie nowego dokumentu. Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch
sytuacjach:
 w procesie wydawania dowodu osobistego(art. 34, pkt 5 ustawy),
 podczas przekraczania granicy Polski (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy).
Weryfikacja dokumentu mDowód
Wszystkie dokumenty elektroniczne udostępnione w aplikacji mObywatel mają
zaawansowaną pieczęć elektroniczną. Pozwala tona potwierdzenie ważności, integralności,
autentyczności i pochodzenia tych dokumentów. Weryfikację autentyczności tych
dokumentów zapewniają też elementy prezentacyjne tych dokumentów.
Dokument mDowód będzie można zweryfikować za pomocą metody wizualnej,
funkcjonalnej i kryptograficznej. To osoba weryfikująca decyduje, z której z nich skorzysta.
Weryfikacja wizualna będzie podobna do sprawdzenia tradycyjnych dokumentów. Osoba
weryfikująca będzie mogła sprawdzić następujące elementy mDowodu:

 1. fotografię,
 2. hologram, który zmienia barwę przy poruszaniusmartfonem,
 3. datęostatniej aktualizacji danych,
 4. zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,
 5. elementy dynamiczne, czyli ruchomy element graficzny prezentujący białoczerwoną flagę,
 6. grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.
  Jeśli podczas wykorzystania tej metody osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości
  dotyczące autentyczności dokumentu, możliwe jest skorzystanie z metody funkcjonalnej.
  Polega ona na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji
  (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. przekazania
  danych).
  W ramach rozwoju aplikacji uproszczony został proces weryfikacji dokumentu metodą
  kryptograficzną. Jest ona realizowana przez funkcję weryfikatora w aplikacji mobilnej (por.
  art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy) inie będzie już potrzebna do tego aplikacja mWeryfikator.
  Osoba weryfikująca będzie musiała mieć urządzenie mobilne z nową wersją aplikacji
  mObywatel, ale do skorzystania z funkcjonalności nie będzie niezbędna rejestracja i
  logowanie do aplikacji. W procesie weryfikacji będzie walidowana zarówno ważność
  certyfikatu, jak również samego dokumentu. W załączeniu przekazujemy ulotkę na temat
  tego modelu weryfikacji.
  Bezpieczeństwo
  Proces potwierdzania tożsamości obywatela realizują zaufani dostawcy tożsamości. Dostęp
  do aplikacji mObywatel zabezpieczony jest hasłem o wymaganym poziomie złożoności lub
  uwierzytelnieniem z wykorzystaniem biometrii i numeru PIN lub biometrii.
  Dane wrażliwe (wymagane do realizacji funkcjonalności aplikacji) są przechowywane na
  urządzeniach mobilnych użytkownika aplikacji w szyfrowanych kontenerach. Wykorzystują
  one złożone klucze kryptograficzne. Dostęp do danych przetwarzanych w ramach aplikacji
  mObywatel zabezpieczony jest przed dostępem z innych aplikacji zainstalowanych na
  urządzeniu mobilnym.
  Komunikacja z back-end systemu mObywatel odbywa się z wykorzystaniem protokołu
  HTTPS i zabezpieczona jest mechanizmami Certificate Pinning. Chroni to aplikację przed
  nawiązaniem połączenia z niezaufanego serwera API oraz atakami „maninthe middle”.
  Aplikacja mObywatel poddawana jest też cyklicznym testom bezpieczeństwa.
  Jeśli obywatel straci telefonu zainstalowaną aplikacją mObywatel, będzie mógł unieważnić
  certyfikat przez całodobową infolinię (numer +48 42 253 54 74).
  Edukacja i kontakt
  Sukcesywnie udostępniamy materiały szkoleniowe i edukacyjne dotyczące weryfikacji
  kryptograficznej. Szkolenia dla urzędników posiadających konto na platformie szkoleniowej
  PL.ID dostępne są adresem: https://szkolenia.obywatel.gov.pl/login/index.php
  Uruchomiliśmy także e-szkolenie dla obywateli dostępne dla każdego pod adresem
  https://www.gov.pl/web/szkolenia.
  Aktualne informacje na temat aplikacji i jej funkcji można uzyskać także na stronie
  https://info.mobywatel.gov.pl/.

Czytaj także:

XI Edycja Dni Otwartych

Drodzy mieszkańcy, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o zaprasza na zwiedzanie Instalacji Komunalnej w Rzędowie, które odbędzie się w dniu...

Gmina Nowy Korczyn walczy

Gmina Nowy Korczyn dołączyła do akcji „Rowerowa Stolica Polski”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu...

Skip to content