Ankieta dotycząca utworzenia żłobka na terenie Gminy Nowy Korczyn

W związku z planem uruchomienia żłobka na terenie Gminy Nowy Korczyn, chcielibyśmy poznać Państwa opinię w zakresie zapotrzebowania na tego typu placówkę. Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Dane w niej zawarte pozwolą właściwie ocenić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres mailowy: a.nowak@nowykorczyn.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, pok. nr 10
Informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 41 234 54 15
Jak informuje Burmistrz Paweł Zagaja Gmina Nowy Korczyn otrzymała dofinansowanie z programu „Maluch+” w wysokości ponad 1 miliona złotych na utworzenie żłobka zapewniającego opiekę nad 25 dziećmi w wieku do lat 3 oraz 750 tys. zł na jego funkcjonowanie przez okres 36 miesięcy.

Do pobrania

Czytaj także:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju...

Mamy to! Będą kolejne

Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy...

Skip to content