Aktywna tablica

W 2023 roku Gmina Nowy Korczyn podpisała umowę o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Całkowity koszt zadania wynosi 43 750,00 zł, w tym wkład własny gminy  8 750,00 zł

Za otrzymane wsparcie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie planuje zakupić:

  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów              z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
  • komputer stacjonarny lub laptop do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

 Nowoczesny sprzęt pozwoli na prowadzenie zajęć w nowoczesny sposób jak również umożliwi dzieciom rozwijanie własnych kompetencji oraz przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę. 

Czytaj także:

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Chrońcie swoje dzieci i

W polskich szpitalach przybywa chorych, których dotknął wirus RSV. To bardzo poważny problem zdrowotny, który często jest bagatelizowany i mylony...

Remont remizy OSP i

Remiza OSP i świetlica wiejska w Brzostkowie również przeszła metamorfozę. Znajdujące się na pierwszym piętrze pomieszczenia nabrały nowego oblicza. Budynek...

Skip to content