84 rocznica wybuchu II wojny światowej

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn

1 września 2023 to 84 rocznica ataku Niemiec na Polskę i początku II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (blisko 200 żołnierzy – w tym mieszkańca naszej gminy Bronisława DROBKA z Błotnowoli) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

Dzisiaj wspominamy śp. Bronisława DROBKA naszego westerplatczyka. Razem z uczniami, dyrekcją, gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Brzostkowie a także przedstawicielami IPN w osobie p. Michała Masłowskiego Naczelnika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz żołnierzami X Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedziliśmy cmentarz w Brzostkowie na którym spoczywa podporucznik Bronisława Drobek z żoną. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uczniowie ze szkoły przypomnieli sylwetkę naszego bohatera.

Bronisław DROBEK urodził się 3 kwietnia 1915 r. w Błotnowoli. Syn Macieja i Tekli z domu Podsiadło. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej. Przed powołaniem do wojska pracował u rodziców na roli. W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd na Westerplatte został skierowany w marcu 1939 r. w stopniu starszego legionisty ze specjalizacją karabinowego, l lipca 1939 r. awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony był celowniczym ckm w wartowni nr 3. Do 1940 r. przebywał w niewoli jenieckiej w Stalagu IA. później przewieziony w głąb Niemiec pracował w gospodarstwach niemieckich w Nadrenii, niedaleko Krefeldu u rodziny Vallen oraz w fabryce i cukrowni. Jak wspominał gospodarze dobrze go traktowali i cenili. Ufali mu do tego stopnia, że powierzali mu w opiekę także swoje dzieci. W ramach wdzięczności – jak wspominał za życia – za uczciwość i pracowitość gospodarze kupili p. Bronisławowi białą koszulę i odświętne ubranie.

Po wyzwoleniu przez armię amerykańską w 1946 r. powrócił w rodzinne strony. Ożenił się w 1948 r z Wandą. Prowadził gospodarstwo rolne przejęte po ojcu. Z rodziną Vallen utrzymywał dalej dobry kontakt. W lipcu 1992 r. p. Vallen wraz żoną przyjechali do Błotnowoli, a wcześniej p. Bronisław z małżonką gościł w Niemczech.

Po przepisaniu ziemi w 1975 r. na dzieci, otrzymał rentę rolniczą. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Rentę inwalidy wojennego uzyskał w 1991 r.

Wraz z żoną wychowali troje dzieci Danutę ,Mariana i Edwarda. Na świat przyszło czworo wnucząt: Urszula, Barbara, Agnieszka, Grzegorz.

O Westerplatte nie zapominał nigdy. Dopóki dopisywało mu zdrowie i siły, sam z żoną uczestniczył w spotkaniu z Westerplatczykami na Wybrzeżu. Zmarł 11 grudnia 1998 r. w wieku 83 lat. Został pochowany w mundurze Wojska Polskiego, który porzez całe życie był dla niego bardzo cenny. Nie oddał go nawet w niewoli niemieckiej, podobnie jak 7 innych żołnierzy. W 1989 roku został awansowany na stopień podporucznika.

Odznaczenia:

Medal Zwycięstwa i Wolności (1945),

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974),

Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1981),

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Miasta Gdańska” (1984),

Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari (1989),

Medal 1000-lecia Miasta Gdańska.

Czytaj także:

Gminny Dzień Kobiet

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, która odbędzie się w niedzielę 10 marca 2024 r. o godz. 16.00 w...

Nabór do Programu „Opieka

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”...

Zwrot podatku akcyzowego

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do...

Biblioteki Centrum Kultury w

https://www.youtube.com/watch?v=XTrns7KnnPc Budynek Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie przyciąga czytelników nie tylko bogatym księgozbiorem, ale także nową "szatą". Piękny, nowoczesny wystrój...

Dopłaty do kukurydzy -

Kto może ubiegać się o dopłaty do kukurydzy? ARiMR wyjaśnia, że pomoc finansowa skierowana jest do rolników, którzy w 2023 r. złożyli wniosek o...

Znaleziono psa

Informujemy, że w miejscowości Winiary Dolne znaleziono psa. Piesek przebywa teraz na terenie byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grotnikach Dużych....

Remiza OSP w Starym

Tak wyglądała kiedyś remiza OSP w Starym Korczynie, a tak wygląda dziś. Zakres przeprowadzonych tam prac objął docieplenie budynku, wykonanie...

Nowe kryterium dochodowe w

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie...

Skip to content